Otsing

RIIKLIKE PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE TAOTLEMINE

Hiljemalt ühe kuu jooksul alates lapse sündimise päevast tuleb lapsele nimi panna ehk sünd registreerida. Seda saab teha e-rahvastikuregistri kaudu. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, olenemata sellest, kas nad on omavahel abielus või mitte.
 

Kui soovite esitada avalduse paberkandjal või kui elektroonilist avaldust ei ole võimalik esitada (näiteks alaealiste lapsevanemate puhul), siis palume teil pöörduda oma elukoha valla- või linnavalitsusse – ka seal on võimalik lapse sündi registreerida.
 
Kaasa võtta: mõlema vanema isikut tõendavad dokumendid; abielutunnistus.
 
Kui sündi registreerib üks vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist. Vabaabielu puhul peavad mõlemad vanemad koos minema.


Tallinna ühekordne sünnitoetus

Ühekordne sünnitoetus on 320€ (160€ peale sündi + 160€ lapse 1 aasta vanuselt)
 
Taotlemisavalduse saab esitada Tallinna perekonnaseisuametis sündi registreerides või https://taotlen.tallinn.ee/ kaudu.
 

Kaasa võtta:
 

– vanema isikut tõendav dokument
 
– panga arveldusarve number
 

Tallinna ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas katkematult vähemalt aasta enne lapse sündi. Üksikvanema puhul peab lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht olema Tallinna linn katkematult aasta.
 

Lapse vanem võib esitada avalduse lapse sünnitoetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse pärast lapse sündi ja 50% toetusest lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.


Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstavad toetused

Rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 

Kui lapsele on nimi pandud ja tema sünd rahvastikuregistris registreeritud, saadab Sotsiaalkindlustusamet vanema(te)le e-postiga pakkumuse perehüvitiste saamiseks. Lapsevanemal tuleb toetuse saamine iseteeninduses kinnitada – https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee (sisselogimine ID-kaardi, Mobiili-ID või Smart-ID abil).
 

Riiklik ühekordne sünnitoetus on 320€
 

Igakuine lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele on 60€ kuus; sünnist kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, makstakse lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus 100€ kuus. Lasterikka pere toetus alates kolmest lapsest on 300€ kuus.
 

Üksikvanema lapsetoetus on 19,18€ kuus; sünnist kuni lapse 16aastaseks saamiseni.
 
 

Ajateenija lapsetoetus on 300€ kuus
 

Vanemahüvitis
 
Mittetöötavatele vanematele (töötud, õpilased, üliõpilased), kellel ei olnud eelneval kalendriaastal töist tulu, makstakse vanemahüvitist alates lapse sünnist kuni lapse 18-kuuseks saamiseni. Vanemahüvitisest arvestatakse maha tulumaks.
 
Vanemahüvitist makstakse sünnituspuhkuse (140 päeva) järel 435 päeva vältel. Vanemahüvitisest arvestatakse maha tulumaks.
 
Lapse isal on võimalik saada vanemahüvitist siis, kui laps on saanud 70 päeva vanuseks.