Otsing

SÜNNI REGISTREERIMINE JA RIIKLIKUD TOETUSED

MIDA PEAB VANEM TEGEMA, KUI PERRE SÜNNIB LAPS?

Hiljemalt ühe kuu jooksul alates lapse sündimise päevast tuleb lapsele nimi panna ehk sünd registreerida. Seda saab teha e-rahvastikuregistri kaudu. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, olenemata sellest, kas nad on omavahel abielus või mitte.

 
Kui soovite esitada avalduse paberkandjal või kui elektroonilist avaldust ei ole võimalik esitada (näiteks alaealiste lapsevanemate puhul), siis palume teil pöörduda oma elukoha valla- või linnavalitsusse – ka seal on võimalik lapse sündi registreerida.

 
Rohkem infot leiate veebilehelt https://www.eesti.ee/.

 

Mida võtta kaasa, kui minna sündi registreerima:
 

– mõlema vanema isikut tõendavad dokumendid;

– abielutunnistus (kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse)

– teise vanema avaldus lapse nime soovist (kui sündi registreerib üks vanematest)
 

NB! Vabaabielu puhul peavad mõlemad vanemad minema koos isikut tõendavate dokumentidega.