Otsing

VASTSÜNDINUTE KUULMISSKRIINING

2005. aastast alates tegeldakse Pelgulinna sünnitusmajas vastsündinute kuulmisskriiniguga. Tulevane lapsevanem saab esmase info kuulmisskriiningu kohta sünnitusmaja Perekooli loengutel.
 
Pärast lapse sündi on lapsevanema käsutuses kuulmisskriiningut tutvustav infobuklett, kust võib leida vastuseid kuulmisskriiningut puudutavatele küsimustele. Infobukleti lugemisel kerkinud küsimuste kohta on võimalik saada lisateavet sünnitusmaja lastearstidelt ja –õdedelt.
 
Esmane uuring on võimalik teha lapsele juba sünnitusmajas. Samas arvestades, et uuringu õnnestumise tõenäosus on suurem alates lapse 3.–4. elupäevast, on meie töö korraldatud nii, et tulles sünnitusmajja lapse varbavere analüüsi teostama, saab ühtlasi teha ka esmase kuulmisuuringu.
 
Kui sünnitusmajas on kuulmisskriining jäänud tegemata, saab võtta ühendust vastsündinute osakonna õendusjuhiga tööpäeviti telefonil 58 867 244.

2

Mida tunneb laps uuringu teostamise ajal?
 
Laps ei pea uuringule mitte kuidagi reageerima. Laps võib uuringu ajal kas või magada. Uuring ei põhjusta lapsele mingeid lisavaevusi, ei ole ebameeldiv ega valus.
 
Lapse kuulmekäigu algusesse asetatakse kontrollimisaparaadi pehme ja painduva kummiotsakuga andur, mis registreerib aparaadi edastatavate muusikahelide liikumist ja nende vastuvõtmist lapse kuulmisorganite poolt.

Aparaat, mis registreerib helide liikumist ja peegeldumist, näitab ekraanil ka uuringu tulemusi. See tähendab, et lapsevanem saab uuringu tulemused kohe teada. Lapse perearst saab uuringu tulemustega tutvuda terviseportaali vahendusel aadressil https://www.terviseportaal.ee/.
 
Kuulmisuuringu edukalt läbinud lapsed kordusuuringut ei vaja! Kui laps ei läbi testi esmasel uuringul, kutsutakse ta kordusuuringule 2–4 nädala vanuses. Üle 99% kordusuuringutel osalenud lastest läbib testi ega vaja lisauuringuid.
 
Juhul, kui laps ei läbi uuringut korduvalt, suunatakse ta täiendavateks uuringuteks ITK Kuulmiskeskusesse.