Otsing

SIMULATSIOONIKESKUS

Pelgulinna Simulatsioonikeskus


MEESKONDLIK SIMULATSIOONÕPE SÜNNITAJA JA VASTSÜNDINU KRIITILISTE SEISUNDITE LAHENDAMISEL

in situ simulatsioonid
– kõrgtehnoloogilised simulaatorid videojälgimissüsteemiga
– meeskonnatöö põhimõtted
– situatsiooni struktureeritud analüüs

 

 
Pelgulinna Simulatsioonikeskus
 

Millega tegeleme?

Tegeleme innovaatilise meeskondliku simulatsioonõppega vastsündinute ja raseda/sünnitaja kriitiliste seisundite lahendamisel. Viime läbi in situ koolitusi reaalses töökeskkonnas. Õppuste korraldajateks on multidistsiplinaarne meeskond: neonatoloogid, ämmaemandad, naistearst(id) ja anestesioloog, vajadusel kaasame teisi spetsialiste.
 
Meie simulatsioonkoolitus põhineb pikaaegsel Eesti ja Soome vahelisel koostööl. Meie meeskonna esimesteks õpetajateks on Soome kogenud simulatsioonkoolitajad, sealhulgas simulatsioonõppealase doktorikraadiga spetsialist. Oleme saanud oma baasteadmised Põhjamaade simulatsioonkoolitajatelt, sh läbides EuSim kursused Taanis (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, 2015 ja 2016) ja Eestis (2020 ja 2022). Oleme osalenud rahvusvahelistes koostööprojektides koos Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooliga.
 
Alates 2021. aastast viime läbi ka simulatsioonkoolitajate baaskursust, millest esimene toimus koostööprojektina Tartu Ülikooli simulatsioonikeskuse, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Kaitseväe Akadeemia vahel.

 

Kellele on meie koolitused mõeldud?

Koolitused on mõeldud sünnitaja ja vastsündinu abistamisega kokkupuutuvale meditsiinipersonalile eelkõige sünnitusmajades, vastsündinute intensiivravi osakondades ja erakorralise meditsiini osakondades. Koolituse õpieesmärgid püstitatakse paindlikult vastavalt koolitatavate vajadustele ja ootustele. Simulatsiooni käigus on võimalik testida osakondade omavahelist koostööd, kommunikatsiooni ja logistilisi lahendusi ning töökeskkonna ja -vahendite toimivust.
 
 

Mida meie koolitused endast kujutavad?

Simulatsioonkoolituse eesmärkideks on nii tehniliste kui meeskonnatöö oskuste harjutamine sünnitusabis ja neonatoloogias reaalsete kriitiliste seisundite jäljendamisel:
 
1) Sünnitaja situatsioonid (ühe teema käsitlus eeldab 6-8 tundi kestvat koolituspäeva):

 • loote õlgade düstookia
 • loote vaagnaotsseisus sünnitus
 • sünnitusjärgne verejooks
 • raseda/sünnitaja elustamine
 • sünnitaja kriitilised situatsioonid operatsioonitoas
 •  
  2) Vastsündinu stabiliseerimine ja elustamine (sh Neopuffi kasutusõpe, intubeerimine, surfaktandi manustamine väheminvasiivsel meetodil, nabaveeni kateteriseerimine, luunõela kasutamine jt). Koolituspäeva kestus 8 tundi.
   
  Simulatsioonile eelneb tutvumine töökeskkonna ja meeskonnaga, juhiste ja algoritmide kordamine, meeskonnatöö harjutus. Simulatsioonid viime läbi reaalses töökeskkonnas. Igale situatsioonile järgneb juhitud struktureeritud analüüs (debriifing) kogu meeskonnaga. Õppimine toimubki debriifingu käigus.
   
  Õppevahendina kasutame kõrgtehnoloogilist sünnitaja ja vastsündinu simulaatorit koos juhitava monitooringu ja videojälgimissüsteemiga.

   


  ENDOSKOOPILISTE PROTSEDUURIDE SIMULATSIOON GÜNEKOLOOGIAS (GESEA programm)

  – laparoskoopilise instrumentaariumi õige kasutamine
  – psühhomotoorsete oskuste omandamine ja arendamine
  – n-ö kuivas laboris harjutamine

   

   
  Pelgulinna Simulatsioonikeskus
   

  Endoskoopiliste protseduuride simulatsioon GESEA (Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment) programmi järgi – see on Pelgulinna Simulatsioonikeskuse koolitusharu, mida viib läbi Lääne-Tallinna Keskhaigla günekoloog ja simulatsioonikeskuse liige dr Olga Khrustaleva.
   
  Endoskoopiliste protseduuride simulatsiooni eesmärk on tutvustada laparoskoopilist instrumentaariumi, õpetada selle õiget kasutamist, omandada ja arendada psühhomotoorseid oskusi endoskoopiliste protseduuride teostamisel (nn laparoskoopiline õmblemine või minihüsteroskoopia protseduurid).
   
  Üks eesmärkidest on ka lasta residendil või arstil harjutada nii-öelda kuivas laboris. Sellega saab ta vajaliku ettevalmistuse, et hiljem operatsioonitoas kõigepealt assisteerivas rollis ja seejärel iseseisvalt hakkama saada. Tänu sellele paraneb patsiendile pakutava ravi kvaliteet ja suureneb olulisel määral kirurgi pädevus.


  Õppekava

 • Pelgulinna Simulatsioonikeskuse õppekava
 • Pelgulinna Simulatsioonikeskuse õppekorralduse eeskiri
 •  


  Meeskond

  Meie meeskond on saanud rahvusvahelise simulatsioonialase väljaõppe:
   

 • baaskursus (MinSim Oy, Soome) ja EuSim (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Taani)
 • edasijõudnud simulatsioonkoolitajate kursus EuSim (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Taani)
 • Train the Trainer kursused (Alpha Medical Concepts, Austria)
 •  
   
  Kronoloogia
   

 • Pelgulinna Simulatsioonikeskuse meeskond on tegutsenud alates 2013. aasta septembrist
 • 01.01.2016 registreeritud AS Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku üksusena
 • 09.06.2016 on Pelgulinna Simulatsioonikeskus registreeritud õppeasutus (registrikood 10822269)
 • 2021. aastal liitusime SESAMi simulatsioonikeskuste võrgustikuga
 •  
   
  Koolitajate tunnistused:
   

 • Advanced EuSim Simulation Instructor Course
 • Train the Trainer
 • Minimal Invasive Gynaecological Surgeon Certification Programme (The European Academy of Gynaecological Surgery)
 • Endoscopy Certification Programme (The European Academy of Gynaecological Surgery)
 • GESEA Diploma – ESGE Minimal Invasive Gynaecological Surgeon
 • Training Course in Advanced Gynaecological Minimal Invasive Surgery
 •  

  Dr Liina Süvari

  Dr Liina Süvari

  neonatoloog,
  simulatsioonkoolitaja

  Dr Ervin Saik

  Dr Ervin Saik

  neonatoloog,
  simulatsioonkoolitaja

  Kärt Pielberg

  Kärt Pielberg

  ämmaemand,
  simulatsioonkoolitaja

  Liis Jõgis

  Liis Jõgis

  ämmaemand,
  simulatsioonkoolitaja

  Dr Annemai Märtson

  Dr Annemai Märtson

  naistearst,
  simulatsioonkoolitaja

  dr Sandra Tammekivi

  Dr Sandra Tammekivi

  naistearst,
  simulatsioonkoolitaja

  Dr Olga Khrustaleva

  naistearst,
  simulatsioonkoolitaja

  Dr Liina Sau

  Dr Liina Sau

  anestesioloog,
  simulatsioonkoolitaja

  Mait Alanurm

  Dr Mait Alanurm

  anestesioloog,
  simulatsioonkoolitaja

  Käthlin Vahtel

  Käthlin Vahtel

  ämmaemand,
  simulatsioonkoolitaja

  Kärt-Katrin Voolaid

  Kärt-Katrin Voolaid

  naistearst,
  simulatsioonkoolitaja

  Ingrid Põldäär

  Ingrid Põldäär

  õde/assistent

   
   


  Meie kogemustepagas ehk kus oleme koolitusi läbi viinud:

   
  – Tartu Ülikooli Kliinikum
  – Pärnu Haigla
  – Kuressaare Haigla
  – Narva Haigla
  – Tallinna Kiirabi
  – Tallinna Lastehaigla intensiivraviosakond
  – Eesti Kiirabi Liidu I simulatsioonõppus
  – Lapimaa Keskhaigla
  – Rakvere Haigla
  – Ida-Viru Keskhaigla
  – Viljandi Haigla
  – Lõuna-Eesti Haigla
  – Hiiumaa Haigla
  – Järvamaa Haigla
  – Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskus

   
   
  Oleme osalenud erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides:
   

 • Meeskonnakoolitused koos Helsingi Ülikooli Naistekliiniku ja Lastehaigla simulatsioonkoolitajatega (FinEst 2016 ja 2018: “Train the trainer”)
 • osalemine rahvusvahelisel simulatsiooninädalal

 • SIMULAATORNUKK VICTORIA

  Kasutame oma koolitustel ka sünnitaja simulaatorit – kõrgtehnoloogilist simulaatornukku Victoria® S2200, mille abil saab harjutada mitmete sünnitusabiga seotud erakorraliste olukordade lahendamist.


   

   

  Huvi korral võtke ühendust:

   
  Liina Süvari (Pelgulinna Simulatsioonikeskuse juhataja)
  Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinik, Sõle 23, Tallinn
  e-mail: liina.syvari@keskhaigla.ee


  PELGULINNA SIMULATSIOONIKESKUS | SÕLE 23 | liina.syvari@keskhaigla.ee