Otsing

Aprillis toimub haiglaravil viibivate patsientide rahuloluküsitlus

Aprillis toimub haiglaravil viibivate patsientide rahuloluküsitlus
0 30/03/2023

30.03.2023.

Igal aastal viiakse haigla patsientide seas läbi rahuloluküsitlus, millega kogutakse tagasisidet selle kohta, kuidas hinnatakse haigla töökorraldust, rahulolu teenuse kvaliteediga, haiglapersonali tööga jpm. Sel korral on uuringu keskmes statsionaarsed ehk haiglaravil viibivad patsiendid.

Küsitluses osalemise võimalust pakutakse kõigile perioodil 01.-30.04.2023 haiglaravilt väljakirjutatavatele patsientidele. Küsitlusele saab vastata nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Küsitluses osalemiseks täidab patsient ankeedi haiglas viibimise viimasel päeval. Ette on valmistatud nii paberkandjal kui elektroonilised ankeedid. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja anonüümne.

Juhul, kui patsient oma terviseseisundist tulenevalt ei saa ise ankeeti täita, kuid on nõus siiski küsimustele vastama, võib ankeedi täita õde või hooldustöötaja patsiendi ütluste alusel. Juhul, kui patsiendiga on haiglas kaasas hooldaja (nt lapsevanem), siis täidab ankeedi hooldaja.

Patsientide tagasiside annab meile väärtuslikku infot, kuidas patsiendid meie haigla tööd hindavad ja mida saaksime tulevikus oma töökorralduses parandada. Täname kõiki, kes on valmis küsitlusele vastama. Teie tagasiside on meile väga oluline!

Lugupidamisega
Lääne-Tallinna Keskhaigla

Posted in Uudised