Otsing

Algab läbi aegade suurim Eesti naiste tervise uuring

Algab läbi aegade suurim Eesti naiste tervise uuring
0 24/01/2024

24.01.2024.

Tartu Ülikooli naistekliiniku naistearstid alustavad täna koostöös Sotsiaalministeeriumiga seni suurimat Eesti naiste tervise uuringut. Uuringuga selgitatakse välja, mis on naiste tervisekäitumises viimase kümne aasta jooksul muutunud ning millised on nende ootused meditsiinisüsteemile.

Uuringuküsimused puudutavad nii tervise- ja seksuaalkäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist, kättesaadavust ja rahulolu teenustega kui ka naiste tervist mõjutavaid tegureid, nagu vägivalla kogemine või majanduslik toimetulek. 2024. aasta uuringus keskendutakse ka varem uurimata teemadele, näiteks COVID-19 pandeemia mõju naiste seksuaaltervisega seotud otsustele ja teenuste kättesaadavusele. Samuti uuritakse esimest korda naiste üleminekueaga seotud probleeme ning menstruatsiooni mõju kooli- või tööelus osalemisele ja elukvaliteedile.

Uuringusse on juhuvalimi abil haaratud üle 12 000 16-59-aastase naise, kellele saadetakse küsimustik rahvastikuregistrist saadud meiliaadressil. Uuring on anonüümne ning kõiki vastuseid hoitakse ja analüüsitakse konfidentsiaalselt. Küsitlus on üles ehitatud selliselt, et vastuseid pole võimalik vastaja isikuga kokku viia. Samuti ei kasutata uuringus osalejate kontakte ühegi teise uuringu tarbeks ja neid ei jagata ega säilitata.

Iga vastus loeb – julgustame küsimustikule vastama kõiki, kes küsimustiku said!

  • Rohkem infot uuringu kohta: https://sisu.ut.ee/naisteterviseuuring/avaleht
  • Korduma kippuvad küsimused uuringu kohta: https://sisu.ut.ee/naisteterviseuuring/kkk
  • Uuringu läbiviimiseks on kooskõlastus Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt 384/T-3 (20.11.2023).

    Posted in Uudised