Otsing

RIIKLIKE PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE TAOTLEMINE

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemiseks pöörduda vastavalt rahvatikuregistri andmetele kohalikku pensioniametisse 6 kuu jooksul alates lapse sündimise päevast. Interneti teel on võimalik vanemahüvitist, peretoetust ja vanema pensioni taotleda SIIT.

 

KONTAKT

 

Tallinna ja Harjumaa Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
Telefon 645 7488
Avatud:
E 08:30 – 18:00
T, K, N 08:30 – 16:30
R 08:30 – 13:00
 

Kaasa võtta:
taotleja isikut tõendav dokument
panga arveldusarve number

 
 
 

Vanemahüvitise ja peretoetuste taotlemine
 

Abielus vanematel on võimalik registreerida lapse sünd ja panna lapsele nimi interneti teel. Samuti on võimalik vaadata eesnimede esinemissagedust.
 
 
eesti.ee
 

 

NB! Alates 01.07.2010 ei väljasta perekonnaseisuasutused enam lapse sünni puhul sünnitunnistust; soovi korral antakse sünni tõend.


Tallinna ühekordne sünnitoetus

Ühekordne sünnitoetus on 320€ (160€ peale sündi + 160€ lapse 1 aasta vanuselt)
 
Taotlemisavalduse saab esitada Tallinna perekonnaseisuametis sündi registreerides või https://taotlen.tallinn.ee/ kaudu.
 

Kaasa võtta:
 

– vanema isikut tõendav dokument
 
– panga arveldusarve number
 

Tallinna ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi.
 

Lapse vanem võib esitada avalduse lapse sünnitoetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse pärast lapse sündi ja 50% toetusest lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.


Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstavad toetused

Riiklik ühekordne sünnitoetus on 320€
 
 

Igakuine lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele on 55€ kuus; sünnist kuni lapse 16aastaseks saamiseni. Alates kolmandast lapsest 100€ kuus; sünnist kuni 16aastaseks saamiseni. Lasterikka pere toetus alates kolmest lapsest on 300€ kuus. Pärast vanemahüvitise lõppemist makstakse kuni lapse 3. aastakse saamiseni igakuist lapsehooldustasu 38,25€.
 
 

Üksikvanema lapsetoetus on 19,18€ kuus; sünnist kuni lapse 16aastaseks saamiseni.
 
 

Ajateenija lapsetoetus on 47,95€ kuus
 

Vanemahüvitis
 
Mittetöötavatele vanematele (töötud, õpilased, üliõpilased), kellel ei olnud eelneval kalendriaastal töist tulu, makstakse vanemahüvitist alates lapse sünnist kuni lapse 18-kuuseks saamiseni 2018. aastal 470 € kuus. Vanemahüvitisest arvestatakse maha tulumaks.
 
Vanemahüvitist makstakse sünnituspuhkuse (140 päeva) järel 435 päeva vältel. 2018. aastal makstakse vanemahüvitiseks 2017. aasta keskmist tasu: minimaalselt 500 € kuus; maksimaalselt 3089 € kuus. Vanemahüvitisest arvestatakse maha tulumaks.
 
Lapse isal on võimalik saada vanemahüvitist siis, kui laps on saanud 70 päeva vanuseks.