Otsing

RIIKLIKE PERETOETUSTE JA VANEMAHÜVITISE TAOTLEMINE

Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemiseks pöörduda vastavalt rahvatikuregistri andmetele kohalikku pensioniametisse 6 kuu jooksul alates lapse sündimise päevast. Interneti teel on võimalik vanemahüvitist, peretoetust ja vanema pensioni taotleda SIIT.

 

KONTAKT

 

Tallinna ja Harjumaa Sotsiaalkindlustusamet
Endla 8
Telefon 645 7488
Avatud:
E 08:30 – 18:00
T, K, N 08:30 – 16:30
R 08:30 – 13:00
 

Kaasa võtta:
taotleja isikut tõendav dokument
panga arveldusarve number

 
 
 

Vanemahüvitise ja peretoetuste taotlemine
 

Abielus vanematel on võimalik registreerida lapse sünd ja panna lapsele nimi interneti teel. Samuti on võimalik vaadata eesnimede esinemissagedust.
 
 
eesti.ee
 

 

NB! Alates 01.07.2010 ei väljasta perekonnaseisuasutused enam lapse sünni puhul sünnitunnistust; soovi korral antakse sünni tõend.


Tallinna ühekordne sünnitoetus

Ühekordne sünnitoetus on 320€ (160€ peale sündi + 160€ lapse 1 aasta vanuselt)
 
Taotlemisavalduse saab esitada Tallinna perekonnaseisuametis sündi registreerides. Lapsevanemal on võimalik pöörduda ka 6 kuu jooksul rahvastikuregistrijärgsesse linnaosa valitsusse.
 

Kaasa võtta:
 

– vanema isikut tõendav dokument
 
– naistearsti tõend rasedusega arveletuleku kohta
 
– panga arveldusarve number
 

Tallinna ühekordne lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi.
 

Toetus määratakse raviasutuse või perearsti tõendi alusel tingimusel, et lapse sünnitanud ema on võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja on olnud arsti regulaarsel jälgimisel. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik sünnist alates ja elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.
 

Lapse vanem võib esitada avalduse lapse sünnitoetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetus makstakse kahes osas: 50% toetusest makstakse pärast lapse sündi ja 50% toetusest lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.


Pensioniameti kaudu makstavad toetused

Riiklik ühekordne sünnitoetus on 320€
 
 

Igakuine lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele on 50€ kuus; sünnist kuni lapse 16aastaseks saamiseni. Alates kolmandast lapsest 100€ kuus; sünnist kuni 16aastaseks saamiseni. Peale vanemahüvitise lõppemist makstakse, kuni lapse 3. aastakse saamiseni, igakuist lapsehooldustasu 38,25€.
 
 

Üksikvanema lapsetoetus on 19.18€ kuus; sünnist kuni lapse 16aastaseks saamiseni.
 
 

Ajateenija lapsetoetus on 47.95€ kuus
 

Vanemahüvitis
 
Mittetöötavatele vanematele (töötud, õpilased, üliõpilased), kellel ei olnud eelneval kalendriaastal töist tulu, makstakse vanemahüvitist alates lapse sünnist kuni lapse 18kuuseks saamiseni 2015. aastal 355 € kuus. Vanemahüvitisest arvestatakse maha tulumaks – 20 % (tulumaksuvaba miinimum 2015. a on 154 € kuus).
 
Vanemahüvitist makstakse sünnituspuhkuse (140 päeva) järel 435 päeva vältel. 2015. aastal makstakse vanemahüvitiseks 2014. aasta keskmist tasu: minimaalselt 390 € kuus;
maksimaalselt 2548 € kuus. Vanemahüvitisest arvestatakse maha tulumaks – 20 % (tulumaksuvaba miinimum 2015. a on 154 € kuus).
 
Lapse isal on võimalik saada vanemahüvitist siis, kui laps on saanud 70 päeva vanuseks.