Otsing

VISIIDITASU

Visiiditasu eriarsti vastuvõtule on 5 eurot.

Visiiditasu tuleb tasuda eriarsti või psühholoogi esmasele vastuvõtule pöördumisel. Korduvale vastuvõtule pöördumisel tuleb visiiditasu tasuda üks kord kolme kuu jooksul. Retsepti väljakirjutamine, uuringute ja protseduuride ning laboriuuringute saatekirjade väljastamine on eriarsti korduv visiit.

 

Visiiditasu saab maksta registratuuris sularahas ning pangakaardiga või digiregistratuuris pangaülekandega.
 

Visiiditasu ei võeta: 

 1. kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarne ravi;
 2. alla 18-aastastelt patsientidelt isikut tõendava dokumendi esitamisel, välja arvatud hambaarsti vastuvõtul, kus tasu ei võeta alla 19-aastastelt;
 3. patsientidelt alates 80. eluaastast;
 4. rasedatelt rasedakaardi esitamisel;
 5. patsientidelt, kes pöörduvad sünnitusjärgselt kolme kuu jooksul esimesele visiidile günekoloogi juurde;
 6. neeru asendusravi vajavatelt patsientidelt (dialüüsravi patsientidelt);
 7. patsiendilt, kes külastab sama eriarsti kolme kuu jooksul pärast visiiditasu maksmist;
 8. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla teise eriarsti saatekirjaga patsientidelt saatekirja esitamisel;
 9. teise raviasutuse sama eriala eriarsti saatekirjaga patsientidelt saatekirja esitamisel;
 10. AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas kehtestatud tasulise tervishoiuteenuse hinnakirja alusel vastuvõtule pöördujatelt (sh hambaravi patsientidelt);
 11. eratervisekindlustust omavatelt patsientidelt;
 12. patsientidelt, kes pöörduvad visiidile ennetusprojektide raames.

 

Visiiditasu maksmisest vabastamist tõendavate dokumentide puudumisel on patsient kohustatud tasuma visiiditasu.

 

NB! Visiiditasu mittetasumisel vormistab haigla terviseinfosüsteem visiiditasu arve automaatselt. Patsiendi nimele jääb võlgnevus kuni selle tasumiseni. Võlgnevuse olemasolust teavitatakse patsienti tema järgneval pöördumisel Lääne-Tallinna Keskhaigla poole. Kui patsient ei ole võlga tasunud 30 päeva jooksul pärast maksetähtaja ületamist, edastatakse tema andmed inkassoteenuse osutajale. Ebamugavuste vältimiseks palume tasuda visiiditasu õigeaegselt.