Search

VALTIOLLISTEN PERHE-ETUUKSIEN JA VANHEMPAINETUUKSIEN HAKEMINEN

Perhe-etuuksien ja vanhempainetuuksien hakemiseksi voit ottaa yhteyttä väestörekisterin mukaiseen paikalliseen eläkelaitokseen 6 kuukauden aikana lapsen syntymästä. Internetin kautta voi hakea vanhempainetuutta, perhe-etuutta ja vanhempaineläkettä TÄSTÄ.

 

YHTEYSTIEDOT

 

Tallinna ja Harjumaa Sotsiaalkindlustusamet (Tallinnan ja Harjumaan Sosiaalivakuutuslaitos)
Endla 8
Puh. +372 645 7488
Aukioloajat:
Ma 8.30–18.00
Ti, Ke, To 8.30–16.30
Pe 8.30–13.00
 

Mukaan on otettava:
hakijan henkilöllisyystodistus
pankkitilin numero

 
 
 

Vanhempain- ja perhe-etuuksien hakeminen
 

Naimisissa olevilla vanhemmilla on mahdollista rekisteröidä lapsen syntymä ja antaa lapselle nimi internetin kautta. Siellä on myös mahdollisuus tutkia eri etunimien esiintyvyyttä.
 
 
eesti.ee
 

 

HUOM! 1.7.2010 alkaen maistraatit eivät enää myönnä syntyneelle lapselle syntymätodistusta. Haluttaessa annetaan todistus lapsen syntymästä.


Tallinnan kerran maksettava syntymätuki

Kerran maksettava syntymätuki on 320 euroa (160 euroa syntymän jälkeen + 160 euroa lapsen täytettyä yhden vuoden).
 
Syntymätukihakemuksen voi esittää Tallinnan maistraatissa lapsen syntymän rekisteröimisen yhteydessä. Vanhemman on myös mahdollisuus ottaa 6 kuukauden aikana yhteyttä väestörekisterin mukaisen kaupunginosan hallitukseen.
 

Mukaan on otettava:
 

– vanhemman henkilöllisyystodistus
 
– pankkitilin numero
 

Tallinnan kerran maksettavan syntymätuen myöntäminen lapsen vanhemmalle edellyttää, että lapsen molemmat vanhemmat ovat väestörekisterin tietojen mukaan Tallinnan kaupungin asukkaita ennen lapsen syntymää, ja vähintään yksi lapsen vanhemmista on väestörekisterin mukaan asunut Tallinnassa vähintään vuoden ennen lapsen syntymää.
 

Lapsen vanhempi voi hakea syntymätukea kuuden kuukauden aikana lapsen syntymän jälkeen. Syntymätuki maksetaan kahtena osana: 50 % syntymätuesta maksetaan lapsen syntymän jälkeen ja toiset 50 % lapsen täyttäessä vuoden edellyttäen, että lapsi ja vanhempi ovat väestörekisterin tietojen mukaan olleet Tallinnan asukkaita lapsen syntymästä hänen yksivuotispäiväänsä asti ilman taukoja.


Kansaneläkelaitoksen kautta maksettavat etuudet

Valtiollinen kerran maksettava syntymätuki on 320 €.
 
 

Kuukausittainen lapsilisä ensimmäiselle ja toiselle lapselle on 55 € kuukaudessa lapsen syntymästä alkaen hänen 16-vuotispäiväänsä asti. Kolmannesta lapsesta alkaen lapsilisä on 100 € kuukaudessa lapsen syntymästä lähtien hänen 16-vuotispäiväänsä asti.
 
 

Yksinhuoltajavanhemman lapsilisä on 19,18 € kuukaudessa lapsen syntymästä hänen 16-vuotispäiväänsä asti.
 
 

Varusmiehen lapsilisä on 47,95 € kuukaudessa.
 

Vanhempainetuus
 
Vanhemmille (työttömät, oppilaat, opiskelijat), jotka eivät saaneet edellisenä kalenterivuotena työtuloja, maksetaan vanhempainetuutta lapsen syntymästä alkaen, kunnes tämä täyttää 18 kuukautta. Vuonna 2018 on vanhempainetuuden määrä 470 € kuukaudessa. Vanhempainetuudesta vähennetään tulovero ‒ 20 %.
 
Vanhempainetuutta maksetaan äitiysloman (140 päivää) jälkeen 435 päivän aikana. Vuonna 2018 maksetaan vanhempainetuutena vuoden 2017 keskiansiosta vähintään 500 € kuukaudessa ja enintään 3089 € kuukaudessa. Vanhempainetuudesta vähennetään tulovero ‒ 20 %.
 
Lapsen isällä on mahdollisuus saada vanhempainetuutta lapsen täytettyä 70 päivää.